Hurtig & Partners

Advokatkontoret Hurtig & Partners ytor genomsyras av harmoni i valen av material, möbler och färger. Det gröna tonerna i kombination med träslagen kommunicerar slagkraftighet, säkerhet och precision. Kontoret som har tre våningsplan är en totalrenoverad gammal byggnad från slutet 1800-tal som vi tillsammans med fastighetsägare och kund utformat från grunden till hur det ser ut idag. Mariella Studio har designat och levererat en komplett utformning av planlösning, materialval, belysningsplan, inredningsförslag samt möbler och detaljer.